PXOM

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é o único instrumento que habilita para a ordenación urbanística integral dos concellos.

O PXOM, como instrumento urbanístico de ordenación integral do territorio, clasifica o solo, define os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística e establece as determinacións para promover o seu desenvolvemento e execución; define o modelo de utilización do territorio a través de determinacións xenéricas para a totalidade e específicas para cada clase de solo.

Nesta páxina podes consultar a normativa relacionada con Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cariño, aprobado o 17 de febrero de 2000.

Podes descargar o documento coa Normativa aquí.

Na seguinte táboa podes consultar a Cartografía.

Nesta ligazón podes consultar máis información sobre o planeamento do Concello de Cariño e as súas modificacións.