o concello

O concello de Cariño está situado na península do Ortegal, pertencente á provincia da Coruña, no extremo norte de Galicia. Ten unha extensión de 46 km2 e conta na actualidade cunha poboación de 4167 habitantes (2015). Cariño é a capital do concello, situada ao norte do territorio municipal, e forma coa Pedra un núcleo urbano de 3500 habitantes que conta con todos os servizos.

O municipio conta con dúas partes diferenciadas: cara ao Oeste, a Serra da Capelada, e a Ría de Cariño-Ortigueira cara ao Leste, onde se sitúan os núcleos de poboación.

A Serra da Capelada alberga a zona de Cantís máis altos da Europa Continental e Costeira, que con 600m de altitude no miradoiro de Vixía de Herbeira, forman un espectacular conxunto agreste e caen de forma abrupta ata o mar.

A Ría de Cariño-Ortigueira é un val fluvial inundado polo mar de varios kms de extensión, e ten protexida a súa parte interna, como Zona de Especial Protección de Aves así como polo convenio internacional de protección e Humidais RAMSAR e tamén como Zona de Especial Conservación. Nela atoparemos unha sucesión de cantís e praias, na súa parte externa, e de enseadas e marismas na súa parte interna.