ACTUALIDADE

PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO 2021. RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS E DATA DO EXAME

25 Maio 2021

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluidas do proceso selectivo.

Convocar aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o venres 4 de xuño de 2021, ás 10.30 horas para a realización do exame de oposición.

En cumprimento das medidas de seguridade Covid-19, as persoas aspirantes deberán vis provistos de máscara e bolígrafo.

Neste enlace podes descargar a resolución.