ACTUALIDADE

Subvencións da Deputación da Coruña para ASOCIACIÓNS 

04 Febreiro 2020

Publicadas as bases das seguintes convocatorias:

SERVIZOS SOCIAIS:

FOCVAA-2020. Mantemento de Programas Sociosanitarios no ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/01/21/2020_0000000357.pdf

Convocatoria: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/01/30/2020_0000000573.pdf – SOLICITUDE ATA O 3 DE MARZO DE 2020 ÁS 14 HORAS.

FOAXE-C/2020. Mantemento de centros de servizos sociais 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000748.pdf

FOAXE-P/2020. Mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000750.pdf

FOIE-2020. Investimentos de servizos sociais 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000751.pdf

FOIOOA/2020. Mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000756.pdf

Apoio a ENTIDADES AGRARIAS, LABREGAS, GANDEIRAS, FORESTAIS E ASOCIACIÓNS DE CAZADORES en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal:

FOO28A/2020. Subvencións dirixidas a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores para a realización de actividades.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/03/2020_0000000692.pdf

FOO28B/2020. Subvencións dirixidas a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores para a realización de investimentos.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/03/2020_0000000704.pdf

PROMOCIÓN ECONÓMICA: DirixidaS a asociación de veciños e mulleres rurais, entidades de natureza profesional, comercial e empresarial, etc.

FOENIA/2020. Subvencións para investimentos de promoción económica.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000765.pdf

FOENAA/2020. Subvencións para a realización de actividades de promoción económica.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/03/2020_0000000715.pdf

CULTURA:

FO200/2020. Subvencións a fundacións e a entidades titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000752.pdf

FO203/2020. Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000753.pdf

FO204/2020. Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000755.pdf

FO213/2020. Subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000758.pdf

FO214/2020. Subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato para a realización de investimentos culturais durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000759.pdf

FO223/2020. Subvencións para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas durante o ano 2020.

Bases: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/04/2020_0000000761.pdf