A Deputación da Coruña colaborou co Concello de Cariño na financiación dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2023 con unha subvención de 135.752 €, para cubrir  parte do salario do Auxiliar Administrativo (e  parte das horas do servizo de axuda no fogar por libre concorrencia.  (7646).