ACTUALIDADE

SESIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

17 Decembro 2019

Convocada sesión extraordinaria urxente do Pleno Corporativo para mércores 18 de decembro de 2019 ás 09 horas, para ditaminar a seguinte Orde do Día:

1. Ratificación da urxencia
2. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, de 29/11/2019.
3. Aprobación, se procede, da solicitude de POS+2020.