SEDE ELECTRÓNICA

Aquí podes acceder á Sede Electrónica do Concello de Cariño, que conta entre outras coas seguintes seccións:

  • Circulación e vía pública: permisos de ocupación temporal, vaos, terrazas…
  • Emprego Público: convocatorias de persoal.
  • Inscrición en rexistros: rexistro de animais perigosos.
  • Padrón de Habitantes: altas, modificacións e baixas; certificados e volantes de empadroamento.
  • Recursos e reclamacións
  • Servizos Sociais: solicitude do servizo de axuda a domicilio e outros
  • Urbanismo: autorizacións, licencias, comunicacións previas.

Se o prefires, podes descargar unha instancia xeral aquí.

Dende a Sede Electrónica, podes acceder ó Portal de Transparencia, donde en cumprimento da Lei de Transparencia, atoparás a seguinte información:

  • Información Institucional e de Planificación.
  • Información de Relevancia Xurídica.
  • Información Económica, Orzamentaria e Estatística.