ACTUALIDADE

Modificación do Tribunal do proceso selectivo para a contratación dun/ha Educador/a Familiar

30 Abril 2018

O pasado 25 de abril de 2018 publicamos a listaxe definitiva de persoas admitidas e exluidas neste proceso. No mesmo documento sae publicada a composición do Tribunal.

Visto que tanto a Presidenta como o seu suplente non poden asistir ao proceso selectivo, nomeamos unha nova composición do Tribunal.

Neste enlace podes ver o documento coa nova composición do Tribunal.