perfil do contratante

 

Aquí, na Plataforma de Contratación do Sector Público podes atopar toda a información (anuncios de información previa, procesos de licitación, documentación, forma de contacto, etc.) sobre os procedementos de contratación que pon en marcha o Concello de Cariño.

Se queres atopar procesos de licitación de data anterior ao 9 de marzo de 2018, podes facelo no Perfil do Contratante da Xunta de Galicia.