ACTUALIDADE

PEL REACTIVA 2020. Documentación para xustificación

09/02/2021

Para dar cumprimento ao punto 10 da base 14, achegamos o cartel editable.

Base 14. Obriga dos/as beneficiarios/as das axudas.

10. Dar publicidade, nos termos establecidos na resolución da concesión, ao carácter público do financiamento da actividade realizada, figurando expresamente nun lugar visible do centro de traballo, logotipo do Concello, da Deputación e mención expresa ao Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña. O mesmo tipo de publicidade realizarase nun lugar preferente da páxina web da empresa, de existir esta.

Neste enlace podes ver o cartel editable.