ACTUALIDADE

Punto de Atención á Infancia. Listaxe provisional de admitidos/as

22 Agosto 2017

Apróbase conceder un prazo do dez días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da listaxe provisional para a presentación de reclamacións no Rexistro Xeral do Concello.