ACTUALIDADE

GALP 2021- Emprende Pesca (Cariño, Cedeira e Valdoviño)

13 Outubro 2021

O “PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DA PESCA SUSTENTABLE, E PARA IMPULSO DO EMPRENDEMENTO, PRIORITARIAMENTE NA TRANSFORMACIÓN, NO SECTOR PESQUEIRO NOS CONCELLOS DE CARIÑO, CEDEIRA E VALDOVIÑO (EMPRENDE PESCA)”  está promovido polos Concellos de Cedeira, Cariño e Valdoviño, e ten como obxecto a valorización da pesca sustentable, o marisqueo e os oficios do mar a través de accións de promoción de produtos mariños locais e do emprendemento nestes municipios. 

EMPRENDE PESCA está a realizarse grazas ás axudas que a Unión Europea ofrece, no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP), para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento  local participativo (EDLP), e que a Consellería do Mar  aprobou para os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP).

  • Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 126.445,00 €
  • Coste subvencionable do proxecto (inversión pública + inversión privada): 126.445,00 €
  • Total axuda pública aprobada (€): 126.445,00 €
  • % Subvención: 100.

Obxectivo xeral: Valorizar a pesca sustentable, tanto os oficios do mar como o coñecemento das especies, para o impulso do emprendemento, principalmente na transformación, no sector pesqueiro nos Concellos de Cariño, Cedeira e Valdoviño. 

Obxectivos específicos:

  • Promocionar o carácter sustentable dos modos de extracción da pesca e do marisqueo no territorio.
  • Fomentar o coñecemento de especies con menor incidencia na comercialización e consumo nos establecementos e fogares. 
  • Impulsar o emprendemento e especialmente a transformación nun territorio moi centrado na comercialización do produto fresco. 

Para acadar estes obxectivos, levaranse a cabo as seguintes actuacións, ao longo de 2021 e 2022: