CORPORACIÓN MUNICIPAL

O Pleno Corporativo reúnese de forma ordinaria os últimos venres dos meses impares e de forma extraordinaria cando a situación o requira. As sesións son públicas.

Despois das eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019, tres partidos obtiveron representación municipal. A distribución de cada un deles quedou da seguinte forma:

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

Xosé Uxío Cerecedo González

PP (Partido Popular)

Ana María López Fernández

José Luís Pérez Pérez

María Elisa Rodríguez Cornide

PSdeG – PSOE

José Miguel Alonso Pumar

Jonathan I. Miranda Lucas

Alberto Iglesias Fraguela

Carmen Del Río Fraguela

Ana Isabel Fachal Fraguela

Ana Belén Gómez Aneiros

Iria Rubido Pardo