CORPORACIÓN MUNICIPAL

O pleno corporativo reúnese de forma ordinaria cunha periodicidade bimensual ás 20:00 do último xoves hábil dos meses impares (Xaneiro , Marzo ,Maio , Xullo , Setembro e Novembro)

Despois das eleccións municipais celebradas o 28 de maio de 2023, tres partidos obtiveron representación municipal. A distribución de cada un deles quedou da seguinte forma:

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

Adrián Pernas Lamas
Carlos Castro Durán
Mª Joaquina Martínez Pego

PP (Partido Popular)

Ana María López Fernández
Miguel A. Pérez Fraguela
Laura García Ruiz
Miriam Rodríguez Fernández
Manuel Fraguela Castro

PSdeG – PSOE

José M.Alonso Pumar
Jonathan I. Miranda Lucas
Carmen del Río Fraguela