ACTUALIDADE

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DOS PROCESOS SELECTIVOS INCLUÍDOS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE CARIÑO, PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL.

26 de decembro de 2022

1 praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, FUNCIONARIO DE CARREIRA.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de TÉCNICO DE DEPORTES.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

2 prazas de TRABALLADOR/A SOCIAL.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de ADMINISTRATIVO/A.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de ADMINISTRATIVO/A DE BIBLIOTECA.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

4 prazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

15 prazas de AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

2 prazas de TÉCNICOS DE PISCINA.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

4 prazas de OPERARIOS DE SERVIZOS.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP

Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de CONSERXE – UTILLEIRO.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de CONDUTOR – OPERARIO.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

2 prazas de CAMARERAS – LIMPADORAS.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable

1 praza de SOCORRISTA – MONITOR/A DEPORTIVO.

Neste enlace podes descargar a convocatoria publicada no BOE
Neste enlace podes descargar as bases específicas publicadas no BOP
Neste enlace podes descargar o Anexo I – Modelo de solicitude en formato editable