ACTUALIDADE

Contratación de dous operarios de servizos múltiples. Lista definitiva de admitidos e convocatoria para exames

13 Marzo 2018

Aprobada a relación definitiva de admitidos e admitidas ao proceso selectivo.

Convócanse aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o venres 16 de marzo ás 09.30 horas para a realización do primeiro exercicio.

O segundo exercicio realizarase ás 11.30 horas no lugar que se indique polo tribunal.

Os aspirantes que superaran ambos exercicios, e non estivesen exentos da realización da proba de galego, deberán facela ás 13.30 horas.

Neste enlace podes ver o documento.