ACTUALIDADE

Proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza do posto de Conserxe do Colexio

15 Maio 2018

No Boletín Oficial de hoxe saen publicadas as bases que rexen o proceso selectivo para a cobertura temporal (funcionario interino por substitución transitoria do titular), polo procedemento de oposición, dunha praza do posto de Conserxe do Colexio.

Neste enlace podes ver as bases.

Prazo de presentación de instancias.

As solicitudes, xunto coa documentación anexa, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou en algún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.