ACTUALIDADE

Proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza do posto de Conserxe do Colexio. Listaxe definitiva de admitidos/as

06 Xuño 2018

Publicado o decreto coa listaxe definitiva de admitidos/as ao proceso selectivo.

Neste enlace podes ver o certificado.

Procédese a convocar aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o luns 11 de xuño de 2018 ás 10 horas para a realización do primeiro exercicio. O segundo exercicio realizarase ás 12 horas no lugar que se indique polo Tribunal.