ACTUALIDADE

CONSERXE 2021. ACORDOS DO TRIBUNAL

28 Outubro 2021

Acordos:

– Examinada a reclamación presentada, e feita unha nova corrección, publicar os novos resultados do primeiro exercicio.

– Citar aos membros do Tribunal e aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio, á realización da proba práctica, que se celebrará o vindeiro 4 de novembro de 2021, ás 9 horas, na Casa do Concello.

Neste enlace podes descargar a resolución.