ACTUALIDADE

Proceso selectivo para a contratación dun conductor

08 Xaneiro 2019

Publicada a lista provisional de persoas admitidas e excluidas do proceso selectivo.

As persoas excluidas dispoñen dun prazo de DOUS DÍAS NATURAIS dende a publicación do

presente decreto para efectuar as reclamacións que se consideren oportunas.

Neste enlace podes ver o decreto.