ACTUALIDADE

CAMPAMENTOS URBANOS DE CONCILIACIÓN. VERÁN 2022

16 Xuño 2022

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e lista de agarda.

Neste enlace podes descargar o decreto con toda a información.

Conceder un prazo de TRES DÍAS HÁBILES para a subsanación ou presentación de alegacións, coa indicación de que se non se presentaran reclamacións, elevarase a definitiva a presente resolución.

Os solicitantes que aparezan na lista definitiva de admitidos que se publicará no taboleiro electrónico do concello, disporán,de 3 días hábiles a contar dende o día seguinte a dita publicación para realizar o pagamento na conta bancaria do concello.