IDAE. Contrato Menor 1/2019

IDAE. Contrato Menor 1/2019

ACTUALIDADE IDAE. Publicación Contrato Menor 1/2019 1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cariño 2.- Objeto del contrato: servicio de 4ES referentes al sistema de alumbrado público del Ayuntamiento de Cariño. 3.- Procedimiento: contrato menor 4.-Importe del...
IDAE. Contrato Menor 1/2019

APROL 2023. Relación Definitva

ACTUALIDADE APROL RURAL 2023. Listaxe Definitiva de Persoas Admitidas e Excluídas e Data Proba 15 Maio 2023 Neste enlace podes descargar o Decreto. Convocar aos membros do Tribunal e aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o 18 de maio de 2023,...