ACTUALIDADE

BOLSA DE EMPREGO: TRABALLADOR/A SOCIAL. ACTA VALORACIÓN MÉRITOS E DATA EXERCICIO

03 Marzo 2022

Publicada a acta coa valoración dos méritos das persoas aspirantes, concedendo un prazo de tres días hábiles para formular alegacións ou reclamacións.

Neste enlace podes descargar o documento.

Citar ás persoas aspirantes para o venres día 11 de marzo de 2022, ás 10:30 horas, na Casa Consistorial para a realización do exercicio de oposición (test). Deberán acudir provistos de DNI ou documento de identificación, bolígrafo e mascarilla quirúrxica ou fpp2 homologada.