O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMEZARÁ A COMPUTAR DENDE A PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DAS BASES NO BOP.