ACTUALIDADE

San Xoan 2022

17 Xuño 2022

1. A zona pública habilitada para realizar lumeiradas é a praia da Concha. Para manter no mellor estado posible a praia, non está permitido o uso de combustibles líquidos nin de acelerantes. Así mesmo, está prohibido queimar plásticos, cauchos, rodas, colchóns, madeira lacada, gomaespuma aceites e, en xeral, calquera substancia que pao arder poda producir gases tóxicos, especialmente na praia, onde tampouco se queimarán mobles nin obxectos voluminosos e madeiras que leven puntas ou cravos (caixas, palés, …).

2. Para realizar fogueiras en espazos privados ou na zona pública habilitada na praia da Concha, deberá comunicarse por escrito ao Concello de forma presencial ou a través da sede electrónica.

3. Na comunicación deberase indicar: nome, apelidos, DNI e enderezo da persoa responsable da fogueira (deberá ser maior de idade), e a situación exacta da fogueira (preferentemente mediante a referencia catastral si se trata dunha parcela ou espazo privado).

4. A hora e data límite para presentar as comunicacións será o día 22 de xuño de 2022 ás 13.00 horas. 

Neste enlace podes descargar o Bando en formato pdf.

Neste enlace podes descargar a COMUNICACIÓN RESPONSABLE.