ACTUALIDADE

BOLSA DE EMPREGO: APROL RURAL. LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS E DATA DA PROBA

06 Xuño 2022

Vista a correspondente convocatoria de preselección a través de oferta xenérica entre desempregados inscritos na Oficina do Servizo Público de Emprego, queda aprobada a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo.

Convocar aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o 9 de xuño de 2022, ás 10 horas para a realización do primeiro exercicio. O segundo exercicio realizarase ás 11.30 horas no lugar que se indique polo Tribunal.

Neste enlace podes descargar a resolución.