ACTUALIDADE

APROL RURAL 2023. Listaxe Definitiva de Persoas Admitidas e Excluídas e Data Proba

15 Maio 2023

Neste enlace podes descargar o Decreto.

Convocar aos membros do Tribunal e aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o 18 de maio de 2023, ás 10:00 horas para a realización do primeiro exercicio. O segundo exercicio realizarase ás 11:30 horas no lugar que se indique polo Tribunal.