PLAN DE LOCALIZACIÓN DA ” AGENDA 2030″ PARA O MUNICIPIO DE CARIÑO.