ACTUALIDADE

PEL CONCELLOS – REACTIVA 2021. Proceso selectivo para a contratación de un oficial albanel, dous peóns e un condutor.

11 Febreiro 2021

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS.

Están convocadas as persoas aspirantes aos postos de PEÓN para que comparezan nas dependencias municipais o luns 15 de febreiro de 2021, ás 09.30 horas para a realización do primeiro exercicio. O segundo exercicio realizarase ás 12 horas no lugar que se indique polo Tribunal.

Convocar aos aspirantes aos postos de CONDUCTOR E OFICIAL ALBANEL para que comparezan nas dependencias municipais o martes 16 de febreiro de 2021, ás 09.30 horas para a realización do primeiro exercicio. O segundo exercicio de ambos procesos realizarase ás 12.00 horas nos lugares que se indiquen polo Tribunal.

As persoas aspirantes de todos os procesos selectivos deberán vir provistos de DNI, bolígrafo e máscara.

Neste enlace podes ver o Decreto.