APROL 2023. Resultado final

APROL 2023. Relación Definitva

ACTUALIDADE APROL RURAL 2023. Listaxe Definitiva de Persoas Admitidas e Excluídas e Data Proba 15 Maio 2023 Neste enlace podes descargar o Decreto. Convocar aos membros do Tribunal e aos aspirantes para que comparezan nas dependencias municipais o 18 de maio de 2023,...