Bolsa Operarios/as 2023. Resolución Definitiva

Bolsa Operarios/as 2023. Bases

ACTUALIDADE PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES. BASES. 16 Marzo 2023 Publicadas as bases que rexerán o proceso selectivo. O prazo de presentación de instancias remata o...