GALP Oficina

GALP Oficina

ACTUALIDADE O GALP A Mariña-Ortegal abre unha nova oficina de información en CARIÑO 29 Novembro 2019 O GALP A Mariña-Ortegal, co fin de facilitarlles aos promotores da zona do Ortegal o acceso á información sobre as convocatorias e requisitos das axudas e evitar que...
GALP Oficina

Operario Servizos Múltiples 2019

ACTUALIDADE Proceso de selección dun/ha operario/a de servizos múltiples 26 Novembro 2019 Publicado no BOP de hoxe as bases e a convocatoria para a contratación, como persoal laboral temporal, por acumulación de funcións, dun/ha operario/a de servizos múltiples. Neste...
GALP Oficina

Asociacións 2019

ACTUALIDADE Bases da convocatoria de subvencións a entidades sen fin de lucro ano 2019 20 Novembro 2019 Publicadas no BOP de hoxe o extracto das bases reguladoras de subvencións e axudas para entidades sen fin de lucro. O obxecto destas bases consiste no...