CORPORACIÓN MUNICIPAL

O Pleno Corporativo reúnese de forma ordinaria os últimos venres dos meses impares e de forma extraordinaria cando a situación o requira. As sesións son públicas.

Despois das eleccións municipais celebradas o 24 de maiode 2015, catro partidos obtiveron representación municipal. A distribución de cada un deles quedou da seguinte forma:

AECA (Agrupación de Electores de Cariño)

Antonio Nieto Llana

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

Juan Carlos Taracido López

M.ª Purificación Seixido Gómez

Xosé Uxío Cerecedo González

PP (Partido Popular)

Ana M.ª López Fernández

Marta M.ª López Pena

Alberto Balado Ramonde

PSdeG – PSOE

José Miguel Alonso Pumar

Alberto Iglesias Fraguela

María José Fraguela López

Jonathan I. Miranda Lucas